Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane przez Grupę HM zapewnia wszechstronną ochronę finansową w przypadku urazów, trwałej niezdolności do pracy lub śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

Grupa HM rozszerza swoją ofertę, wprowadzając ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zostało stworzone z myślą o zapewnieniu kompleksowej ochrony i wsparcia finansowego dla osób poszkodowanych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Nasza polisa obejmuje szeroki zakres zabezpieczeń, w tym wypłatę odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu, trwałą niezdolność do pracy, a także śmierć ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem.

Oferujemy również możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe opcje, takie jak pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz inne świadczenia, które mogą być niezbędne po doznaniu urazu. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta, jesteśmy w stanie dopasować zakres i wysokość ubezpieczenia, aby jak najlepiej odpowiadało ono na potrzeby i oczekiwania naszych ubezpieczonych, zapewniając im spokój ducha i finansowe bezpieczeństwo w obliczu niespodziewanych wydarzeń.

Dlaczego warto nas wybrać?

Grupa HM koncentruje się na dostarczaniu klientom pełnego zabezpieczenia, jednocześnie uwzględniając indywidualne potrzeby i sytuację finansową każdego z nich. Dzięki temu mamy pewność, że nasza polisa nie tylko odpowiada naszym oczekiwaniom, ale także jest dostępna w atrakcyjnej cenie.