Polityka Cookies

Niniejsza polityka dotyczy stosowania plików cookie i innych podobnych technologii przez serwis internetowy zamieszczony pod adresem: https://grupahm.pl należący do przedsiębiorcy Pawła Mirosława Hawrana prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUH „Paweł” Mirosław Hawran z siedzibą w Olsztynie (10-546) przy ul. Kajki 5, tel. (+48) 89 535 35 44, e-mail: olsztyn@grupahm.pl.

Pliki cookie

Pliki cookie (Cookies) to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookie mogą być zapisywane przede wszystkim w celu rozpoznania Twojego urządzenia i prawidłowego wyświetlania strony czy poprawy jej działania, ale także w innych celach – marketingowych, analitycznych, statystycznych, etc. Pliki te nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym na Twoim urządzeniu a w dowolnym momencie można je usunąć wykorzystując do tego funkcjonalności swojej przeglądarki. W chwili obecnej nasz serwis nie stosuje żadnych plików cookie.

Zewnętrzne pliki cookie

Zewnętrzne pliki cookie (pliki cookie osób trzecich) mogą być instalowane na Twoim urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od naszego serwisu internetowego. Wówczas to osoby trzecie (dostawcy plików) korzystają z informacji dostarczanych przez te pliki cookie. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. W zakładce „kontakt” naszego serwisu wykorzystywana jest usługa Google Maps – serwis z mapami, z którego możesz korzystać w przeglądarce internetowej (można tam m. in. znaleźć informacje o lokalnych firmach – w tym ich lokalizację, dane kontaktowe czy wskazówki dojazdu). W naszym serwisie wykorzystujemy Google Maps do przekazywania informacji o lokalizacji naszej siedziby, a także w celu ułatwienia dotarcia do niej zainteresowanym osobom poprzez korzystanie z tej usługi.

Firma Google może przesyłać pliki cookie oraz zbierać dane, takie jak: wyszukiwane hasła, adresy IP oraz dane dotyczące współrzędnych szerokości i długości geograficznej z naszej witryny. Stosowanie tych plików cookie oraz ewentualne przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o stosowne polityki firmy Google. Ubezpieczenia Zieniewicz Bożena Zieniewicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i usługi świadczone przez Google LLC.

Java Script

W niniejszej polityce mówimy o plikach cookie, ale są one tylko jedną z technologii śledzenia stosowanych w witrynach i aplikacjach mobilnych. Inne podobne technologie to piksele, tagi, sygnały nawigacyjne (iBeacons), JavaScript, identyfikatory mobilne, lokalna pamięć HTML5, lokalne obiekty udostępnione (LSO) oraz techniki rozpoznawania odcisków palców. Technologie te mogą być wykorzystywane równolegle z plikami cookie do podobnych celów. Nasz serwis korzysta z technologii Java Script. Przy pierwszym wejściu na naszą stronę w pamięci lokalnej Twojej przeglądarki zapisuje się tzw. zmienna (fragment kodu Java Script) i pozostaje zapisana przez okres 14 dni.

Informacje te (zmienne) są wykorzystywane wyłącznie w celach własnych Ubezpieczenia Zieniewicz Bożena Zieniewicz związanych z dostarczaniem Tobie żądanej usługi i nie wymagają uzyskania zgody na ich stosowanie, gdyż są ściśle niezbędne dla prawidłowej realizacji żądanych usług. Zapisanie zmiennej po stronie Twojej przeglądarki nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych (Mechanizm ten wykorzystujemy w celu prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych wskazanych w przepisach art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933,2581), a także prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych wskazanych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1).

Zapisanie fragmentu kodu Java Script nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych – zmienne są przechowywana w pamięci lokalnej przeglądarki, tak więc serwer serwisu nie pobiera adresu IP ani innego identyfikatora, wszystko dzieje się po stronie użytkownika.

Niniejsza polityka podlega aktualizacji w przypadku zmian w zakresie stosowania mechanizmów cookies i innych podobnych technologii.