Ubezpieczenie turystyczne

Grupa HM oferuje ubezpieczenia turystyczne, które zapewniają wszechstronną ochronę podczas podróży krajowych i zagranicznych, obejmującą między innymi koszty leczenia, assistance, a także ubezpieczenie bagażu i odpowiedzialności cywilnej.

Grupa HM poszerza swoje portfolio o ubezpieczenia turystyczne, stworzone z myślą o zapewnieniu podróżującym kompleksowej ochrony podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Nasze ubezpieczenie turystyczne obejmuje szeroki zakres zabezpieczeń, w tym pokrycie kosztów leczenia w razie nagłej choroby czy wypadku, ubezpieczenie bagażu przed utratą, uszkodzeniem czy kradzieżą, a także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, chroniące przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich.

Dodatkowo oferujemy opcję ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania, co daje klientom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa w przypadku nieprzewidzianych okoliczności zmuszających do zmiany planów.

Dzięki elastycznym planom i możliwości dostosowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb, klienci Grupy HM mogą cieszyć się spokojnym i bezpiecznym podróżowaniem, wiedząc, że mają za sobą solidne wsparcie w każdej sytuacji.

Dlaczego warto nas wybrać?

Grupa HM koncentruje się na dostarczaniu klientom pełnego zabezpieczenia, jednocześnie uwzględniając indywidualne potrzeby i sytuację finansową każdego z nich. Dzięki temu mamy pewność, że nasza polisa nie tylko odpowiada naszym oczekiwaniom, ale także jest dostępna w atrakcyjnej cenie.