Klauzura Informacyjna

  1. PUH „Paweł” Mirosław Hawran 10-546 Olsztyn ul. Kajki 5 NIP 7391140529 informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych, otrzymanych/przekazanych w związku z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną i przetwarza je dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dążeniu do realizacji zobowiązań wynikających z łączących umów – art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dz.U. L 119 z 04.05.2016).
  2. Dostęp do Pana/Pani danych będą mieli upoważnieni pracownicy, którzy zajmują się bieżącą obsługą klientów oraz podwykonawcy PUH „Paweł” Mirosław Hawran, na podstawie stosownych umów, w związku z realizacją zleceń.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub dłuższy, jeśli będzie to konieczne dla realizacji umowy.
  4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu oraz przenoszenia danych. W sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres email: olsztyn@grupahm.pl
  5. PUH „Paweł” Mirosław Hawran 10-546 Olsztyn ul. Kajki 5 NIP 7391140529 informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych, otrzymanych/przekazanych w związku z korespondencją prowadzoną drogą elektroniczną i przetwarza je dla celów wynikających z przedmiotu korespondencji, w tym związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dążeniu do realizacji zobowiązań wynikających z łączących umów – art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dz.U. L 119 z 04.05.2016).
  6. Dostęp do Pana/Pani danych będą mieli upoważnieni pracownicy, którzy zajmują się bieżącą obsługą klientów oraz podwykonawcy PUH „Paweł” Mirosław Hawran, na podstawie stosownych umów, w związku z realizacją zleceń. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat lub dłuższy, jeśli będzie to konieczne dla realizacji umowy.
  7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu oraz przenoszenia danych. W sprawach dotyczących danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres email: olsztyn@grupahm.pl