ul. Michała Kajki 5 10-546 Olsztyn
89 535 35 44
ubezpieczenia@grupahm.pl

Dla firm

Z naszych obserwacji wynika jednak, iż zwłaszcza mniejsi przedsiębiorcy nadal w niewystarczającym stopniu dbają o wykorzystanie ubezpieczeń jako instrumentu zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności. Mamy zatem przed sobą spore wyzwanie, polegające na elastycznym podejściu do bardzo różnych, a przy tym specjalistycznych potrzeb mikro i małych firm oraz jak najlepszym dopasowaniu oferowanych ubezpieczeń

Polisa dla małego biznesu: Niemal połowa polskich mikro, małych i średnich firm działa w branży handlowej (46,3 proc.). Drugą co do wielkości grupę stanowią firmy przemysłowe (31,4 proc.), następnie usługi (14,6 proc.). Czy istnieją ubezpieczenia dopasowane do specyfiki ich działalności? Zdecydowanie tak. Wśród objętych ubezpieczeniem ryzyk znajduje się na przykład ochrona mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Za mienie uważa się zarówno budynki czy lokale, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie, jak również między innymi środki obrotowe, czyli w przypadku firmy działającej w branży handlowej jest to towar, którego nie możemy już sprzedać ponieważ został skradziony lub zniszczony.